Friday, 09/12/2022 - 03:39|
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 – 20/10/2018

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày 20/10/2018 của CBVG,NV truờng THCS Việt Ngọc.